GTECHGTECH

Pobierz program pomocy zdalnej

Grafika do Comarch ERP e-sklep

Pobierz demo Comarch ERP Optima, najlepszy program dla firm, łatwy w obsłudze i zgodny z przepisami

OptiMED24

Oprogramowanie OptiMED24 jest narzędziem do kompleksowego zarządzania przychodnią medyczną.

System OptiMED24 powstał z połączenia nowoczesnej architektury i sprawdzonych technologii. OptiMED24 cechuje elastyczność i funkcjonalność, ale także otwarta struktura i interoperacyjność z oprogramowaniem innych producentów. Nacisk, jaki położono na ergonomię pracy z OptiMED24 sprawia, że nauka jego obsługi jest szybka, a korzyści z wdrożenia widoczne niemal od razu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom wszystkich placówek medycznych, a także szeroko rozumianych instytucji z nimi współpracujących, stworzyliśmy innowacyjne rozwiązanie, które usprawnia działalność przychodni i gabinetów lekarskich oraz sieciowych placówek medycznych i towarzystw ubezpieczeniowych.

System OptiMED24 jest kompleksowym narzędziem, które z jednej strony umożliwia wysokiej jakości obsługę pacjentów, a z drugiej wpływa na profesjonalne zarządzanie placówką, w tym:

 • rozliczenie zakontraktowanych świadczeń z płatnikami (NFZ, prywatne firmy ubezpieczeniowe),
 • proste i szybkie rozliczanie wizyt pacjentów, wystawianie dokumentów sprzedażowych (obsługa drukarek fiskalnych),
 • pełny rejestr dokumentacji fiskalnej oraz medycznej,
 • prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia,
 • wystawianie recept i skierowań,
 • dostęp do kompleksowej dokumentacji pacjenta przez strony WWW,
 • system kompleksowej rejestracji oraz zarządzania godzinami pracy lekarzy, 
 • rejestrację internetową pacjenta, 
 • szybki dostęp do kompleksowej historii pacjenta
 • możliwość automatycznego rozliczania prowizyjnego lekarzy,
 • możliwość tworzenia dowolnych cenników, pakietów, abonamentów pracowniczych i przypisywanie ich pod konkretne listy pacjentów,
 • dostęp do zaawansowanego narzędzia pozwalającego tworzyć dowolne analizy i raporty, w oparciu o dane zebrane w systemie,
 • możliwość podpisywania dokumentacji podpisem elektronicznym.

Funkcjonalność

Gabinet - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM)

System OptiMED24 umożliwia sporządzanie i przechowywanie dokumentacji medycznej pacjenta (w tym m.in. historii zdrowia i choroby, wyników badań) w formie elektronicznej, pozwala także na autoryzowane przeglądanie EDM oraz śledzenie zmian. Program umożlwia elastyczne tworzenie i dostosowywanie szablonów kart wizyty do potrzeb lekarza lub poradni, pozwala także na wystawianie i wydruk recept i skierowań. Moduł umożliwia elektroniczne podpisywanie tworzonej dokumentacji medycznej. Użytkownik ma dostęp do aktualnych baz ICD-9 i ICD-10 i do aktualnej bazy leków.

Rejestracja (bezpośrednia, telefoniczna, on-line)

Szybka i prosta rejestracja pacjentów na wizyty:

 • obsługa rejestracji bezpośredniej i telefonicznej
 • internetowa rejestracja na wizytę (e-rejestracja)
 • wysyłka powiadomień (SMS, e-mail) o statusie wizyty
 • integracja z eWUŚ (automatyczne wysyłanie zapytań do systemu, bieżąca aktualizacja informacji o świadczeniach)
 • tworzenie grafików pracy lekarzy, efektywne zarządzanie pracą personelu medycznego
 • wystawianie dokumentów sprzedażowych z poziomu rejestracji, pracownicy placówki mają możliwość podglądu, edycji i modyfikacji dokumentów księgowych

Rozliczenia z NFZ

Moduł Sprawozdawczość z NFZ pozwala na szybkie i zautomatyzowane prowadzenie rozliczeń z NFZ dedykowane jednostkom świadczącym usługi z zakresu m.in. POZ, KAOS, AOS, stomatologii. Moduł NFZ zapewnia:

 • import kontraktów NFZ, rozliczanie i sprawozdawanie przez Internet
 • automatyzację procesu rozliczania
 • wykrywanie i sygnalizowanie błędnie wprowadzonych danych
 • sprawną korektę rozliczeń
 • bieżącą aktualizację systemu do obowiązujących wymogów prawa

Rehabilitacja

Moduł Rehabilitacja oferuje możliwość przeglądania zaplanowanych wizyt, oznaczania ich jako zrealizowane bądź odwoływania grup wizyt. Dzięki przyjaznej dla użytkownika opcji planowania cyklów rezerwacji możliwe jest utworzenie cyklu wizyt dla danego pacjenta z uwzględnieniem ilości niezbędnych powtórzeń, czasu trwania zabiegów oraz przerw między kolejnymi zabiegami. Moduł zapewnia optymalne planowanie zabiegów z odpowiednim wykorzystaniem bazy sprzętowej i kadry.

Punkt Pobrań

Kompleksowa obsługa punktu pobrań oraz zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne. Pozwala na
zlecanie i odbieranie wyników w postaci elektronicznej. Moduł w pełni zintegrowany z określonymi systemami
laboratoryjnymi.

Medycyna Pracy

Kompleksowa obsługa świadczeń z zakesu Medycyny Pracy. Współpracuje z Modułami: Gabinet oraz Rejestracja. Umożliwia generowanie zleceń, dokumentacji badań profilaktycznych, skierowań i recept oraz dokumentów niezbędnych do orzecznictwa. 

Cenniki i pakiety

Tworzenie, definiowanie i zarządzanie cennikami, pakietami medycznymi, słownikami świadczeń, umowami z kontrahentami, promocjami i rabatami. System OptiMED24 pozwala także na zarządzanie świadczeniami przysługującymi w ramach pakietów medycznych (np. abonament, prywatne ubezpieczenie, świadczenia medycyny pracy).

Finanse

System OptiMED24 umożliwia wystawianie dokumentów sprzedażowych (faktur, paragonów) oraz zapewnia obsługę drukarek fiskalnych. Moduł Finanse pozwala na prowadzenie rejestru dokumentacji finansowej oraz zarządzanie grupami kontrahentów i usług. System OptiMED24 po integracji z oprogramowaniem księgowym umożliwia wymianę dokumentów np. z systemem Comarch Optima.

Prowizje

Indywidualne rozliczanie pracowników w systemie prowizyjnym na podstawie informacji o wykonanych świadczeniach medycznych. System pozwala na automatyczne obliczanie prowizji (w modelu ryczałtowym, na podstawie udziału w przychodach lub zyskach). OptiMED24 pozwala generować bilingi i zestawienia wykonanych usług medycznych w konkretnym okresie rozliczeniowym.

Analizy i raporty

Moduł Analizy i raporty pozwala sprawniej zarządzać placówką medyczną i efektywniej wykorzystać posiadane zasoby. System OptiMED24 pozwala na dostęp do pakietu zdefiniowanych raportów, jak również umożliwia tworzenie indywidualnych, zaawansowanych analiz i zestawień w oparciu o dane zgromadzone w systemie.

Administracja

Moduł pozwala na kompleksowe zarządzanie systemem, w tym:

 • ustawienie parametrów systemu
 • konfigurację wymiany danych z systemami zewnętrznymi
 • określenie uprawnień użytkowników
 • aktualizację systemu do nowych wersji
 • definiowanie słowników
 • definiowanie szablonów kart wizyt, itd.

Oprócz tego OptiMED24 to:

Bezpieczeństwo danych medycznych

Dzięki integracji z systemami do backupu online firmy Comarch możliwe jest tworzenie dodatkowej kopii bezpieczeństwa danych, co pozwala na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa gromadzonych danych w oprogramowaniu OptiMED24.

Zarządzanie siecią placówek medycznych

System OptiMED24 oferuje liczne rozwiązania dedykowane sieciom placówek medycznych, w tym. m.in. obsługę wszystkich placówek danej sieci medycznej z poziomu jednej lokalizacji, obsługę call center, zarządzanie abonamentami.

Call center

Funkcjonalność umożliwia telefoniczną rejestrację pacjentów w jednej lokalizacji do wszystkich oddziałów placówki medycznej. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas oraz ograniczyć błędy związane z zapisywaniem wielu pacjentów na jeden termin wizyty.

Serwis

Partnerzy handlowi gwarantują bieżący serwis OptiMED24 oraz dostosowanie funkcjonalne systemu do indywidualnych potrzeb Klienta.

Integracja z ERP Optima

Pełne zarządzanie placówką medyczną możliwe jest dzięki integracji OptiMED24 z Comarch ERP OPTIMA, które umożliwia:

 • kompleksową obsługę księgową
 • obsługę kasową i rachunków bankowych placówki
 • ewidencję kadr i rachubę płac
 • ewidencję środków trwałych i wyposażenia placówki
 • obsługę magazynu materiałów medycznych
 • elektroniczny obieg dokumentów wewnątrz placówki

Oprogramowanie dla przychodni i gabinetów lekarskich

Comarch OptiMed24
Comarch MedNote
Asseco mMedica

Kontakt

32 380 70 50
660 199 899
info@gtech.pl

agencja reklamowa | strony internetowe | sklepy internetowe | domeny | hosting | prezentacje multimedialne | wizytówki | karty biznesowe | papier firmowy | ulotki | foldery | katalogi | teczki ofertowe | etykiety | kalendarze | komputery | oprogramowanie | sieci komputerowe | InsERT | Systemy Comarch | Comarch ERP Optima | Comarch ERP Optima w modelu usługowym | Comarch e-Sklep | Comarch OptiMed24 | Asseco mMedica | Wdrożenia | Tarnowskie Góry | Śląsk | Bytom | Gliwice | Piekary Śląkie | Zabrze | Chorzów | Katowice | Częstochowa

© 2005-2023 GTECH informatyka & reklama. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności